• Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ và khoa học, thế giới không ngừng thay đổi và hội nhập hơn từng ngày… Thế hệ trẻ - mầm mon tương lai sẽ vươn mình ra thế giới để học tập, làm việc và trở thành một công dân toàn cầu. Vì vậy, thành thạo ngôn ngữ toàn cầu - tiếng Anh là điều kiện bắt buộc.